Myšlenkové mapy


Následující desatero správného používání myšlenkových map je dílem samotného Tony Buzana. Čím více se jimi budete při zpracovávání myšlenkových map řídit, tím kvalitnější a kreativnější výsledky můžeme očekávat.

Pravidla Myšlenkových mapMindMaps jsou jedním z nejrozšířenějších nástrojů vizuální gramatiky. Člověk by ani nevěřil, že jim je již více než 40 let. Pojďme se s nimi seznámit blíže…

Myšlenkové mapy