Návody


Následující desatero správného používání myšlenkových map je dílem samotného Tony Buzana. Čím více se jimi budete při zpracovávání myšlenkových map řídit, tím kvalitnější a kreativnější výsledky můžeme očekávat.

Pravidla Myšlenkových map