Pravidla Myšlenkových map


Následující desatero správného používání myšlenkových map je dílem samotného Tony Buzana. Čím více se jimi budete při zpracovávání myšlenkových map řídit, tím kvalitnější a kreativnější výsledky můžeme očekávat.

  1. Tony Buzan - Autor myšlenkových mapZačínejte vždy uprostřed papíru, s obrázkem hlavního tématu, použijte minimálně tři barvy
  2. Používejte obrázky, symboly, kódy a vykreslujte perspektivu
  3. Vyberte klíčová slova a pište je vždy tiskacím písmem
  4. Každé slovo nebo obrázek či symbol musí být mít svou vlastní linku
  5. Linky musejí být spojeny, začíná se centrálním obrázkem. Středové linky jsou silné, další linky se postupně ztenčují směrem od centra
  6. Linky jsou stejně dlouhé jako je obrázek i slovo, které spojují
  7. Využívejte barvy (podle vlastního uvážení) v celé myšlenkové mapě
  8. Zdokonalujte si svůj vlastní styl myšlenkových map
  9. Zdůrazňujte důležitá místa na mapách, zaznamenávejte své asociace
  10. Snažte se, aby vaše mapy byly stále hezčí a snadněji zapamatovatelné.

 

Takto jsem si připravil myšlenkovou mapu pro trénink „Efektivní práce s informacemi“.

Využil jsem programu iMindMap, který pochází z dílny samotného TB. 

MM_Efektivní práce s informacemi